1:1 Virtual Makeup Class

กิจกรรม Exclusive สำหรับลูกค้าคนสำคัญของ

CLUB 21

ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพื่อเรียนแต่งหน้าแบบตัวต่อตัวผ่าน Line VDO Call โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไข

Face Designer ผู้เชี่ยวชาญความงามของเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็ว (ภายในวันรุ่งขึ้น) ผ่าน Line App เพื่ออธิบายรายละเอียดและยืนยันการนัดหมาย

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยวันและเวลาที่ท่านระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตารางนัดหมาย

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :

Call Us : Everyday 10am – 10pm

Central Ladprao

Central World

Siam Paragon