1:1 Virtual Makeup Service

กิจกรรม Exclusive สำหรับลูกค้าคนสำคัญ

ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพื่อเรียนแต่งหน้าแบบตัวต่อตัวผ่าน Line VDO Call โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไข

Face Designer ผู้เชี่ยวชาญความงามของเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็ว (ภายในวันรุ่งขึ้น) ผ่าน Line App เพื่ออธิบายรายละเอียดและยืนยันการนัดหมาย

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยวันและเวลาที่ท่านระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตารางนัดหมาย