MAKEUP CLASS WITH FRIENDS

เข้าคลาสเรียนแต่งหน้าแบบส่วนตัว เฉพาะแค่คุณและเพื่อนเท่านั้น

รับเทคนิคดีๆให้คุณสวยในแบบ Armani Glow พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษในทุกคลาส

กรอกข้อมูลของคุณ เพื่อเลือกวันเรียนแต่งหน้าสำหรับคุณและเพื่อนคนสนิท

Face Designer ผู้เชี่ยวชาญความงามของเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็ว ผ่าน Line App เพื่ออธิบายรายละเอียดและยืนยันการนัดหมาย

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยวันและเวลาที่ท่านระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตารางนัดหมาย

ระยะเวลากิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65

Call Us : Everyday 10am – 10pm

Central Ladprao

Central World

Siam Paragon