ขออภัยท่านสมาชิก

ขณะนี้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมเต็มแล้ว

(Updated 18:00 น. วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Exclusive VIP Day

ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม โดยทางแบรนด์จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันนัดหมายอีกครั้ง

เฉพาะลูกค้าที่ถูกเรียนเชิญทาง SMS (1ท่านต่อ1สิทธิ์) จำกัดเพียง 30 ท่านแรกที่ลงทะเบียนก่อน

รอบเวลาในการร่วมกิจกรรมจะถูกจัดตามลำดับก่อนหลังการลงทะเบียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตาราง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม สามารถโทรสอบถามได้ที่ 0994245249

Call Us : Everyday 10am – 10pm

Central Ladprao

Central World

Siam Paragon